پروژه شاهرود نمونه قرارداد

با نام و خداي منان
نمونه مبايعه نامه

ماده 1) طرفين معامله
فروشنده: شرکت مهندسين هوشمند سازه آروين آرا سهامي خاص به شماره ثبت 1120 و شناسه ملي 10103059683 به نمایندگی آقاي محمد ناصر زنگنه با سمت مدیرعامل با کد ملي 0053094549 به نشاني تهران، بزرگراه جلال آل احمد پلاک 417، تلفن: 4579-021
خريدار: آقاي / خانم ---- فرزند ---- به شماره شناسنامه ---- متولد ---- به شماره ملي ---- به نشاني ---- تلفن ثابت ---- تلفن همراه ----
ماده 2) مورد معامله و امکانات :
يک باب آپارتمان واحد شماره ------  به مساحت تقريبي 80 متر مربع  که قسمتي از قطعه 15 الی 18 از پلاک ثبتي به شماره 4208-632-392  و داراي پروانه ساختماني به شماره 9-89019056 واقع در شهر شاهرود شهرک فدک پشت هتل پارمیدا مي باشد.
تبصره: در صورتي که زيربناي مفيد و غيرمفيد آپارتمان مورد معامله کمتر باشد مابه التفاوت آن از قيمت ملک مورد معامله کسر و در صورت افزایش متراژ برابر قرارداد از خریدار دریافت خواهد شد.
ماده 3 ) مشخصات فني آپارتمان موضوع ماده 2 قرارداد به شرح زير مي باشد:
کف پذيرايي و اتاق خواب ها سراميک، پوشش ديوارها کاغذ ديواري ايراني یا رنگ، داراي انشعاب آب و برق و گاز مستقل، شيرآلات اهرمي استاندارد، کاشي و سراميک آشپزخانه  ايراني کليه درب ها HDF، آيفون و درب بازکن برقي، کانال کشي کولر، درب و پنجره UPVC با شیشه دو جداره، کليد پريز و لوازم بهداشتي.
ماده 4) قيمت مورد معامله: مبلغ ----- ريال معادل ----.
مبلغ ---- ريال معادل ----- ميليون تومان طی فیش شماره -----  به تاریخ ----- به عنوان قسمتي از ثمن معامله به حساب شماره 0106411592000 بانک ملي شعبه ناصر خسرو بنام شرکت مهندسين هوشمند سازه آروين آرا واريز گردید و قرارداد منجز و قطعی می گردد.
توافق گرديد مبلغ ------ ريال معادل ------ به عنوان اقساط ماهیانه طی ----- ماه بر اساس  قرارداد از تاریخ --------- به حساب شماره 0106411592000 بانک ملی شعبه ناصر خسرو بنام شرکت مهندسین هوشمند سازه آروین آرا واریز گردد.

چک شماره ----- به مبلغ ----- ریال به تاریخ ----- ، چک شماره ----- به مبلغ ----- ریال به تاریخ ----- ،.....  جمعا به مبلغ کل ----- ریال معادل ----- تومان در وجه شرکت مهندسین هوشمند سازه آروین آرا توسط خریدار صادر گردید و به فروشنده پرداخت شد.
آپارتمان موضوع قرارداد داراي وام بانکي چهارصدميليون ريالي معادل چهل ميليون تومان (سی میلیون تومان بانک مسکن و ده میلیون تومان وام بانکی ) مي باشد که به عنوان بخشي از ثمن معامله به نفع فروشنده کارسازي مي گردد. هزينه هاي سود دوران مشارکت و تنظيم سند رهني بانک وام دهنده بعهده متقاضي مي باشد.
تبصره: در صورت تمایل خریدار به خرید مدت دار و استفاده از وام اختصاصی شرکت، امکان استفاده خریدار از وام یک تا 3 ساله با نرخ 18 درصد برای بخش نقدی خرید از طرف شرکت فراهم می باشد.
ماده 5) شرايط معامله :
1-5: مورد معامله در تاريخ ----- و در قبال اخذ رسيد به خريدار تحويل داده خواهد شد .
2-5:  طرفين متعهد و ملزم شدند هنگام تنظیم سند اعیان در دفتر خانه رسمي  حضور يافته ضمن انجام کليه تعهدات و شرايط مندرج در مبايعه نامه نسبت به تنظيم سند اعیانی رسمي مورد معامله اقدام نمايند.
3-5:  فروشنده موظف است قبل از تاريخ تنطيم سند رسمي کليه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب هاي مالياتي نقل و انتقال، عوارض نوسازي، گواهي پايان ساختمان را تهيه و به دفترخانه تسليم نمايد به طوري که در روز معين هيچ گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.
4-5:  حسن انجام کار موضوع مورد معامله از زمان تحويل 6 ماه شمسي مي باشد که در صورت وجود هر گونه ايراد و نقص در ساخت آپارتمان که بصورت مکتوب از جانب خريدار به فروشنده اعلام گردد توسط فروشنده رفع نقص مي گردد.
5-5: فروشنده مکلف است کليه ضوابط و مقررات و نظامات دولتي و آيين نامه هاي مربوطه از قبيل پروانه ساختماني ، تراکم ، پايان کار و غيره را رعايت نمايد. فروشنده مکلف است کليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد.
6-5: فروشنده مکلف است در صورت  تاخير  در زمان تحويل آپارتمان مورد معامله، به ازاءهرماه مبلغ 4000000  ريال معادل چهارصد هزارتومان ازمبلغ فروش کسر نمايد.
7-5: درصورت تاخير در پرداخت هاي مندرج در ماده 4 از سوي خريدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بي اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص ديگري واگذار نمايد و در اين مورد نياز به هيچ گونه مجوزي نمي باشد و خريدار مي بايست ماهانه مبلغ 2 درصد مبلغ پرداختي باعنوان ضرر و زيان به فروشنده پرداخت نموده و عودت مانده حساب منوط به جایگزینی متقاضی خرید جدید برای واحد مورد معامله می باشد.
8-5: پنجاه درصد کليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي و هزينه هاي نقل و انتقال در دفترخانه به عهده خريدار مي باشد.
9-5: اجاره زمین و کولر، پکيج و کابينت و هزینه انشعابات آب و برق و گاز به نرخ روز به عهده خريدار مي باشد.

10-5: خریدار قبل از تحویل آپارتمان موظف به ارائه ضمانت نامه مورد نیاز بانک به فروشنده جهت صدور دفترچه اقساط وام می باشد.
اين مبايعه نامه با توجه به مواد 10 و 19 قانون مدني و با رعايت کليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات و در کمال صحت و سلامت و اراده شخصي خريدار و فروشنده منعقد گرديد و داراي جنبه نقل و انتقال قطعي بوده و نسبت به ورثه و وکیل قانونی لازم الاجرا مي باشد و از هر حيث مورد توافق طرفين قرار دارد. اسقاط کافه خيارات خصوصآ خيار غبن فاحش از طرفين بعمل آمد و نوسانات قيمت هيچ گونه اثري در اين معامله ندارد.
اين قرارداد در 5 ماده و در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظيم و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و طرفين ملزم به اجراي کليه مفاد آن مي باشند.

آدرس : تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، نرسیده به اشرفی اصفهانی ، پلاک 417 - شماره تلفن : 4579-021 - داخلی - 403 ، 44200152-021
©khanehaval 2017