پروژه شاهرود نمونه قرارداد

با نام و خداي منان

نمونه مبايعه نامه

ماده 1) طرفين معامله

فروشنده :شرکت مهندسين هوشمند سازه آروين آرا سهامي خاص به شماره ثبت 1120 و شناسه ملي 10103059683 به نمایندگی آقاي محمد ناصر زنگنه با سمت مدیرعامل با کد ملي 0053094549 به نشاني تهران ، بزرگراه جلال آل احمد پلاک 417 تلفن: 4579-021

خريدار: آقاي / خانم ---- فرزند ---- به شماره شناسنامه ---- متولد ---- به شماره ملي ---- به نشاني ---- تلفن ثابت ---- تلفن همراه ----

ماده 2) مورد معامله و امکانات :

يک باب آپارتمان به مساحت تقريبي 80 متر مربع در زميني به مساحت تقريبي --- متر مربع واقع در بلوار اصلی شاهرود جنب هتل پارمیدا در شهرک فدک

ماده 3 )مشخصات فني آپارتمان موضوع ماده 2 قرارداد به شرح زير مي باشد

متراژ کل هر واحد تقريبا 80 متر مربع ،کف پذيرايي و اتاق خواب ها سراميک، پوشش ديوارها کاغذ ديواري ايراني، داراي انشعاب آب و برق و گاز مستقل، شيرآلات اهرمي استاندارد، کاشي و سراميک آشپزخانه  ايراني کليه درب هاي HDF، آيفون و درب بازکن برقي، کانال کشي کولر، درب و پنجره UPVC با شیشه دو جداره ديوار کشي حياط با درب فلزي ماشين رو، کليد پريزو لوازم بهداشتي

ماده 4) قيمت مورد معامله: مبلغ ----- ريال معادل ----.

مبلغ ---- ريال معادل ----- ميليون تومان به عنوان قسمتي از ثمن معامله به حساب شماره 0106411592000 بانک ملي شعبه ناصر خسرو بنام شرکت مهندسين هوشمند سازه آروين آرا واريز و قرارداد منعقد گرديد.

توافق گرديد مبلغ ------ ريال معادل ------ به عنوان اقساط ماهیانه طی ----- ماه بر اساس  قرارداد از تاریخ --------- به حساب شماره 0106411592000 بانک ملی شعبه ناصر خسرو بنام شرکت مهندسین هوشمند سازه آروین آرا واریز گردد..

آپارتمان موضوع قرارداد داراي وام بانکي چهارصدميليون ريالي معادل چهل ميليون توماني بانک مسکن مي باشد که به عنوان بخشي از ثمن معامله به نفع فروشنده کارسازي مي گردد. هزينه هاي سود دوران مشارکت و تنظيم سند رهني بانک وام دهنده و اجاره زمین و هزینه انشعابات آب و برق و گاز بعهده متقاضي مي باشد .

تبصره1 : در صورت تمایل، خریدارمی تواند از اوراق مشارکت استفاده نماید که در این صورت به ازای هر 10 میلیون تومان، یک میلیون تومان بابت خرید اوراق به جمع کل قرار داد اضافه خواهد شد.

تبصره 2: در صورت تمایل خریدار به خرید مدت دار و استفاده از وام اختصاصی شرکت، امکان استفاده خریدار از وام یک تا 3 ساله با نرخ 18 درصد از طرف شرکت فراهم می باشد.

ماده 5) شرايط معامله :

مورد معامله در تاريخ ----- و در قبال اخذ رسيد به خريدار تحويل داده خواهد شد .

طرفين متعهد و ملزم شدند تا پايان وقت اداري ----- در دفتر خانه رسمي  حضور يافته ضمن انجام کليه تعهدات و شرايط مندرج در مبايعه نامه نسبت به تنظيم سند اعیانی رسمي مورد معامله اقدام نمايند.

فروشنده موظف است قبل از تاريخ تنطيم سند رسمي کليه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصا حساب هاي مالياتي نقل و انتقال , عوارض نوسازي , گواهي پايان ساختمان را تهيه و به دفترخانه تسليم نمايد به طوريکه در روز معين هيچ گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.

دوره تضمين و حسن انجام کار موضوع مورد معامله از زمان تحويل 12 ماه شمسي مي باشد که در صورت وجود هر گونه ايراد و نقص در ساخت آپارتمان که بصورت مکتوب از جانب خريدار به فروشنده اعلام گردد توسط فروشنده رفع نقص مي گردد.

فروشنده مکلف است کليه ضوابط و مقررات و نظامات دولتي و آيين نامه هاي مربوطه از قبيل پروانه ساختماني ، تراکم ، پايان کار و غيره را رعايت نمايد . فروشنده مکلف است کليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد.

فروشنده مکلف است در صورت تاخيردرزمان تحويل آپارتمان مورد معامله,به ازاءهرماه مبلغ ------ ريال معادل ------تومان ازمبلغ فروش کسر نمايد.

درصورت تاخيردرپرداخت هاي مندرج در ماده 4 از سوي خريدار به هر علت موجب فسخ شدن و بي اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص ديگري واگذار نمايد و در اين مورد نياز به هيچ گونه مجوزي نمي باشد. و خريدار مي بايست ماهانه مبلغ 10 درصد مبلغ پرداختي باعنوان ضرر و زيان به فروشنده پرداخت نموده و عودت مانده حساب منوط به جایگزینی متقاضی خرید جدید برای واحد مورد معامله میباشد.

پنجاه درصد کليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي و هزينه هاي نقل و انتقال در دفترخانه به عهده خريدار مي باشد.

اجاره زمین و خريد کولر ، پکيج و کابينت و نیز هزینه انشعابات آب و برق و گاز و هر گونه افزایش بهای انشعابات به نرخ روز به عهده خريدار مي باشد.

در صورتيکه زيربناي مفيد و غير مفيد آپارتمان مورد معامله از 80 متر مربع کمتر باشد مابه التفاوت آن از قيمت ملک مورد معامله کسر و در صورت افزایش متراژ برابر قرارداد از خریدار دریافت خواهد شد.

اين مبايعه نامه با توجه به مواد 10 و 19 قانون مدني و با رعايت کليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات و در کمال صحت و سلامت و اراده شخصي خريدار و فروشنده منعقد گرديد و داراي جنبه نقل و انتقال قطعي بوده و نسبت به ورثه و قايم مقام قانوني لازم الاجرا مي باشد و از هر حيث مورد توافق طرفين قراردارد. اسقاط کافه خيارات خصوصآ خيار غبن فاحش از طرفين بعمل آمد و نوسانات قيمت هيچ گونه اثري در اين معامله ندارد.

اين قرارداد در 5 ماده و در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظيم و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و طرفين ملزم به اجراي کليه مفاد آن مي باشند.

آدرس : تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، نرسیده به اشرفی اصفهانی ، پلاک 417 - شماره تلفن : 4579-021 - داخلی - 403 ، 44200152-021
©khanehaval 2017