پروژه شاهرود گزارش پیشرفت

پیشرفت فیزیکی: پروژه 70 تا 100%  براساس ارزیابی بانک مسکن می باشد.

مرحله قبلی مرحله بعدی
آدرس : تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، نرسیده به اشرفی اصفهانی ، پلاک 417 - شماره تلفن : 4579-021 - داخلی - 407 ، 44200152-021
©khanehaval 2017