logo

سایت در حال بارگذاری است ...

شهرک 276 واحدی فدک شاهرود-سمنان

جانمایی آپارتمان های شهرک فدک شاهرود

بر اساس پلان سایت پروژه جانمایی واحد ها مشخص شده است تا شما بتوانید واحد مورد نظر خود را برای خرید انتخاب کنید
برای مشاهده کامل تصاویر زیر روی هر عکس کلیک کنید

جانمایی پروژه شاهرودجانمایی پروژه شاهرود
آزاد برای فروشاولویت بعدی فروشرزرو شده هادر رزرو شرکتفروخته شده هامکان هافضای سبزخیابانطبقه اولطبقه دومطبقه سومورودی بلوک ها

برای مشاهده بهتر جانمایی واحدها با انگشت خود به سمت چپ و راست بکشید

خیابان 306 ( 16 متری ) - شرق
خیابان 207 ( 16 متری ) - شمال
خیابان 206 ( 20 متری ) - غرب
فضای سبزفضای سبزفضای سبز
1034113510221123
104611479331236921122410101111
9451248630731618719991212
6427435298325178206677
5418442263272143155588
2383391254281134162233
137440 ورودی بلوک 3ورودی بلوک 21144
ورودی بلوک 4فضای سبزورودی بلوک 1
فضای باز و پارکینگ
خیابان
پارکینگ1070117110821183پارکینگ
105811599691272981128410941195
95712606667676787799931296
654755565868577880690791
553856262363274375589892
250351161464173476286387
149452ورودی بلوک 6ورودی بلوک 7185488
ورودی بلوک 5فضای سبزورودی بلوک 8
فضای باز و پارکینگ
خیابان
پارکینگفضای سبزپارکینگ


پارکینگپارکینگ
خیابان
فضای باز و پارکینگ
ورودی بلوک 12فضای سبزورودی بلوک 9
41361133ورودی بلوک 11ورودی بلوک 104100197
313521344124112141121109399298
81405137312321223111211081045101
71396138812851258116511371036102
1214491417127612671156114121089105
11143101421213291291212091171110710106
پارکینگ11131101301111910118پارکینگ
خیابان
فضای باز و پارکینگ
ورودی بلوک 13فضای سبزورودی بلوک 16
41481145ورودی بلوک 14ورودی بلوک 1541841181
31472146416011574172116931832182
81525149315921583171217081885185
71516150816451618176517371876186
1215691537163616271756174121929189
11155101541216891651218091771119110190
فضای سبز11167101661117910178فضای سبز
فضای سبز
خیابان 16 متری


102261122710214112151020211203فضای باز و پارکینگ
922512228921312216920112204
622272236210721161987199
522182245209821251978200
221832192206320721943195
121742201205420811934196
ورودی بلوک 19ورودی بلوک 18ورودی بلوک 17
فضای باز و پارکینگ
خیابان
فضای باز و پارکینگ
ورودی بلوک 20ورودی بلوک21ورودی بلوک 22ورودی بلوک 23
423212294244124142561253412684265
32312230324322423255225432672266
82365233824852458260525782725269
72356234724762467259625872716270
122409237122529249122649261122769273
1123910238112511025011263102621127510274
فضای باز و پارکینگ
فضای سبز
خیابان 40 متری جنوب
فضای سبز