logo

سایت در حال بارگذاری است ...

نمونه قرارداد یکاترینبورگ روسیه

این قرارداد یک قرارداد آنلاین است که شامل کلیه تعهدات فروشنده و هم خریدار است. لطفا با دقت مطالعه فرمائید.

با نام و خداي منان

نمونه مبايعه نامه

با نام و خداي منان

نمونه مبايعه نامه

قرارداد فروش واحد مسکونی واحد شماره ------- تیپ ------ پروژه ------

ماده 1) طرفين معامله

فروشنده :شرکت مهندسين هوشمند سازه آروين آرا سهامي خاص به شماره ثبت 1120 و شناسه ملي 10103059683 به نمایندگی آقاي محمد ناصر زنگنه با سمت مدیرعامل با کد ملي 0053094549 به نشاني تهران ، بزرگراه جلال آل احمد پلاک 417 تلفن: 4579-021

خريدار: آقاي / خانم ---- فرزند ---- به شماره شناسنامه ---- متولد ---- به شماره ملي ---- به نشاني ---- تلفن ثابت ---- تلفن همراه ----

ماده 2) مورد معامله و امکانات :

يک باب آپارتمان واحد شماره ------   به مساحت تقريبي 125 متر مربع  واقع دریکاترینبورگ سومین شهر بزرگ روسیه و در مرکز روسیه و در استان سوردلوفسک و در شرق موسکو بوده و مکان این پروژه در یک منطقه خوش آب و هوای اطراف شهر ایستوک در مزرعه گیوگرسکی واقع شده است.

ماده 3 ) مشخصات فني آپارتمان موضوع ماده 2 قرارداد به شرح زير مي باشد:

کف پذيرايي و اتاق خواب ها سراميک، پوشش ديوارها کاغذ ديواري یا رنگ، داراي انشعاب آب و برق و گاز مستقل، شيرآلات اهرمي استاندارد، کاشي و سراميک آشپزخانه  کليه  درب ها HDF، آيفون و درب بازکن برقي، کانال کشي کولر، درب و پنجره UPVC با شیشه دو جداره، کليد پريز و لوازم بهداشتي.

ماده 4) قيمت نقدی مورد معامله: مبلغ ----- ريال معادل ----.

مبلغ ---------------- ریال معادل ---------------- تومان به عنوان قسمتي از ثمن معامله به حساب شماره 0106411592000 بانک ملي شعبه ناصر خسرو بنام شرکت مهندسين هوشمند سازه آروين آرا واريز و قرارداد منجز و قطعی می گردد.
توافق گرديد مبلغ------------------ ریال معادل -------------- تومان به عنوان اقساط ماهیانه طی --------- ماه بر اساس قرارداد از تاریخ -------------- طی ---------- فقره چک به سر رسید هر ----- ماه به مبلغ ----------------- ریال معادل ------------ تومان به فروشنده پرداخت نماید.

ماده 5) شرايط معامله :
1-5: مورد معامله شش ماه تا یک سال  و در قبال اخذ رسيد به خريدار تحويل داده خواهد شد .
2-5: طرفين متعهد و ملزم شدند هنگام تنظیم سند اعیان در دفتر خانه رسمي حضور يافته ضمن انجام کليه تعهدات و شرايط مندرج در مبايعه نامه نسبت به تنظيم سند اعیانی رسمي مورد معامله اقدام نمايند.
3-5: فروشنده موظف است قبل از تاريخ تنطيم سند رسمي کليه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب هاي مالياتي نقل و انتقال، عوارض نوسازي، گواهي پايان ساختمان را تهيه و به دفترخانه تسليم نمايد به طوري که در روز معين هيچ گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.
4-5: حسن انجام کار موضوع مورد معامله از زمان تحويل 6 ماه شمسي مي باشد که در صورت وجود هر گونه ايراد و نقص در ساخت آپارتمان که بصورت مکتوب از جانب خريدار به فروشنده اعلام گردد توسط فروشنده رفع نقص مي گردد.
5-5: فروشنده مکلف است کليه ضوابط و مقررات و نظامات دولتي و آيين نامه هاي مربوطه از قبيل پروانه ساختماني ، تراکم ، پايان کار و غيره را رعايت نمايد. فروشنده مکلف است کليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد.
6-5:  درصورت تاخير در پرداخت هاي مندرج در ماده 4 از سوي خريدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بي اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص ديگري واگذار نمايد و در اين مورد نياز به هيچ گونه مجوزي نمي باشد و خريدار مي بايست ماهانه مبلغ 2 درصد مبلغ پرداختي باعنوان ضرر و زيان به فروشنده پرداخت نموده و عودت مانده حساب منوط به جایگزینی متقاضی خرید جدید برای واحد مورد معامله می باشد.
7-5: کليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي اعیان و هزينه هاي نقل و انتقال در دفترخانه به عهده خريدار مي باشد.
8-5: هزینه های سند عرصه زمین و کولر، پکيج و کابينت و هزینه انشعابات آب و برق و گاز به نرخ روز به عهده خريدار مي باشد.
اين مبايعه نامه با توجه به مواد 10 و 19 قانون مدني و با رعايت کليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات و در کمال صحت و سلامت و اراده شخصي خريدار و فروشنده منعقد گرديد و داراي جنبه نقل و انتقال قطعي بوده و نسبت به ورثه و وکیل قانونی لازم الاجرا مي باشد و از هر حيث مورد توافق طرفين قرار دارد. اسقاط کافه خيارات خصوصآ خيار غبن فاحش از طرفين بعمل آمد و نوسانات قيمت هيچ گونه اثري در اين معامله ندارد.
اين قرارداد در 5 ماده و در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظيم و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و طرفين ملزم به اجراي کليه مفاد آن مي باشند.