logo

سایت در حال بارگذاری است ...

نمونه قرارداد شهرک 144 واحدی زیتون لوشان-گیلان

این قرارداد یک قرارداد آنلاین است که شامل کلیه تعهدات فروشنده و هم خریدار است. لطفا با دقت مطالعه فرمائید.

با نام و خداي منان

نمونه مبايعه نامه

قرارداد فروش واحد مسکونی واحد شماره ------- تیپ ------ پروژه ------

ماده 1) طرفين معامله

فروشنده : شرکت مهندسين هوشمند سازه آروين آرا سهامي خاص به شماره ثبت 1120 و شناسه ملي 10103059683 به نمایندگی آقاي محمد ناصر زنگنه با سمت مدیرعامل با کد ملي 0053094549 به نشاني تهران ، بزرگراه جلال آل احمد پلاک 417 تلفن: 4579-021

خريدار : آقاي / خانم ---- فرزند ---- به شماره شناسنامه ---- متولد ---- به شماره ملي ---- به نشاني ---- تلفن ثابت ---- تلفن همراه ----

ماده 2) مورد معامله و امکانات :

يک باب آپارتمان واحد شماره ------   به مساحت تقريبي 80 متر مربع  واقع درشهر لوشان ابتدای جاده نیارک پروژه زیتون قسمتی از پلاک ثبتی 73 فرعی از پلاک 22 و دارای پروانه ساختمانی 8760 از شهرداری لوشان می باشد.

ماده 3 ) مشخصات فني آپارتمان موضوع ماده 2 قرارداد به شرح زير مي باشد:

کف پذيرايي و اتاق خواب ها سراميک، پوشش ديوارها کاغذ ديواري ايراني یا رنگ، داراي انشعاب آب و برق و گاز مستقل، شيرآلات اهرمي استاندارد، کاشي و سراميک آشپزخانه ايراني کليه درب ها HDF، آيفون و درب بازکن برقي، کانال کشي کولر، درب و پنجره UPVC با شیشه دو جداره، کليد پريز و لوازم بهداشتي.

ماده 4) قيمت نقدی مورد معامله: مبلغ ----- ريال معادل ----.

مبلغ ---------------- ریال معادل ---------------- تومان به عنوان قسمتي از ثمن معامله به حساب شماره 0106411592000 بانک ملي شعبه ناصر خسرو بنام شرکت مهندسين هوشمند سازه آروين آرا واريز گردید.
توافق گرديد مبلغ------------------ ریال معادل -------------- تومان به عنوان اقساط ماهیانه طی --------- ماه بر اساس قرارداد از تاریخ -------------- طی ---------- فقره چک به سر رسید هر ----- ماه به مبلغ ----------------- ریال معادل ------------ تومان به فروشنده پرداخت نماید.

در صورت افزایش از مقدار تقریبی مساحت واحد، مابه التفاوت افزایش متراژ به نرخ روز محاسبه می شود.

آپارتمان موضوع قرارداد داراي وام بانکي پانصدميليون ريالي معادل پنجاه ميليون توماني بانک مسکن مي باشد که به عنوان بخشي از ثمن معامله به نفع فروشنده کارسازي مي گردد. هرگونه افزایش وام از سوی بانک مسکن بر عهده متقاضی می باشد. هزينه هاي سود دوران مشارکت و تنظيم سند رهني بانک وام دهنده بعهده متقاضي مي باشد.
تبصره 1 : در صورت تمایل خریدار به خرید مدت دار و استفاده از وام اختصاصی شرکت، امکان استفاده خریدار از وام یکساله با نرخ 18 درصد از طرف شرکت فراهم می باشد.در این صورت هزینه استفاده از شرایط وام شرکت محاسبه و همزمان با تحویل واحد از سوی خریدار تسویه می گردد. ضمنا در صورت آمادگی و تمایل خریدار برای پرداخت نقدی و تسویه حساب در هر مرحله اصل پرداخت مورد توافق و پذیرش فروشنده می باشد.
تبصره 2 : توافق گردید که خریدار قبل از امضا و خرید واحد مورد معامله نسبت به رویت واحد مورد معامله مبادرت نموده است.
ماده 5) شرايط معامله:

5-1: تاریخ تحویل مورد معامله از تاریخ پرداخت پنجاه درصد ثمن معامله حسب توافق یک سال می باشد و منوط به پرداخت به موقع در سررسید اقساط در صورت خرید اقساطی و همچنین منوط به دریافت دفترچه اقساط بانک از سوی متقاضی است و هرگونه تاخیر در پرداخت اقساط و دریافت دفترچه اقساط، به مدت زمان تحویل اضافه می شود و مشمول جریمه می باشد و واحد پس از تسویه قطعی در قبال اخذ رسيد به خريدار تحويل داده خواهد شد .

5-2: طرفين متعهد و ملزم شدند هنگام تنظیم سند رسمی در دفتر خانه رسمي حضور يافته ضمن انجام کليه تعهدات و شرايط مندرج در مبايعه نامه نسبت به تنظيم سند رسمي مورد معامله اقدام نمايند.
5-3: فروشنده موظف است قبل از تاريخ تنطيم سند رسمي کليه اسناد و مدارک لازم را تهيه و به دفترخانه تسليم نمايد به طوري که در روز معين هيچ گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.
5-4: حسن انجام کار موضوع مورد معامله از زمان تحويل 6 ماه شمسي مي باشد که در صورت وجود هر گونه ايراد و نقص در ساخت آپارتمان که بصورت مکتوب از جانب خريدار به فروشنده اعلام گردد توسط فروشنده رفع نقص مي گردد.
5-5: فروشنده مکلف است کليه ضوابط و مقررات دولتي ساختمان و کليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد.
5-6:  تاخير در پرداخت هر یک از اقساط و سایر پرداخت هاي مندرج در ماده 4 از سوي خريدار به هر علت، موجب منفسخ شدن و بي اعتباري معامله می گردد.با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص ديگري واگذار نمايد و در اين مورد نياز به هيچ گونه مجوزي نمي باشد و عودت مانده حساب منوط به جایگزینی متقاضی خرید جدید برای واحد مورد معامله می باشد. 

5-7: در صورت تمایل فروشنده به عدم فسخ قرارداد و طی توافق مجدد خریدار با فروشنده، خريدار مي بايست برابر با میزان درصد اقساط معوق به نسبت از قیمت کل واحد خریداری شده به نرخ روز که توسط شرکت محاسبه می شود را در تاریخ مقرر در توافق به عنوان ضرر و زيان به فروشنده پرداخت کند.
5-8: کليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي و هزينه هاي نقل و انتقال در دفترخانه به عهده خريدار مي باشد.
5-9: قیمت زمین برای هر واحد محاسبه شده است.

5-10: هزینه محوطه سازی: برای هر واحد به نرخ روز محاسبه می شود.

5-11: کلیه هزینه انشعابات آب و برق و گاز به نرخ روز به عهده خريدار مي باشد.
5-12: کلیه هزینه های لوله کشی گاز  و گرفتن تاییدیه های لازم و تعهدات به شرکت گاز  بر عهده خریدار است و الزاما لوله کشی توسط شرکت انجام می شود.
5-13: خرید و نصب  کولر، پکيج و کابينت به عهده خریدار است.
5-14: خریدار قبل از تحویل آپارتمان موظف به ارائه ضمانت نامه مورد نیاز بانک به فروشنده جهت صدور دفترچه اقساط وام می باشد.
5-15: هرگونه تغییرات در ساختمان از سوی خریدار که منجر به عدم صدور پایان کار گردد مشمول جریمه و رفع خلاف از سوی خریدار می گردد.
5-16: هرگونه فروش و وکالت و مبایعه نامه و انتقال این واحد به دیگری تنها از طریق فرم تاییدشده انتقال از دفتر مرکزی شرکت هوشمندسازه و پرداخت هزینه انتقال امکان پذیر است.
اين مبايعه نامه با توجه به مواد 10 و 19 قانون مدني و با رعايت کليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات و در کمال صحت و سلامت و اراده شخصي خريدار و فروشنده منعقد گرديد و داراي جنبه نقل و انتقال قطعي بوده و نسبت به ورثه و وکیل قانونی لازم الاجرا مي باشد و از هر حيث مورد توافق طرفين قرار دارد. اسقاط کافه خيارات خصوصآ خيار غبن فاحش از طرفين بعمل آمد و نوسانات قيمت هيچ گونه اثري در اين معامله ندارد.

اين قرارداد در 5 ماده و در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظيم و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و طرفين ملزم به اجراي کليه مفاد آن مي باشند.