logo

سایت در حال بارگذاری است ...

شهرک 144 واحدی زیتون لوشان-گیلان

جانمایی ویلاهای شهرک زیتون لوشان

بر اساس پلان سایت پروژه جانمایی واحد ها مشخص شده است تا شما بتوانید واحد مورد نظر خود را برای خرید انتخاب کنید
برای مشاهده کامل تصاویر زیر روی هر عکس کلیک کنید

جانمایی پروژه لوشانجانمایی پروژه لوشانجانمایی پروژه لوشانجانمایی پروژه لوشان
آزاد برای فروشرزرو شده هادر رزرو شرکتفروخته شده هافضای سبزخیابانحیاط خلوت

برای مشاهده بهتر جانمایی واحدها با انگشت خود به سمت چپ و راست بکشید

خیابان زیتون 6
133 135 137 139 141 143
134 136 138 140 142 144
حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت
حیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوت
132 130 128 126 124
131 129 127 125 123
خیابان زیتون 5
113 115 117 119 121
114 116 118 120 122
حیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوت
خیابان زیتون
حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت
112 110 108 106 104
111 109 107 105 103
خیابان زیتون 4
93 95 97 99 101
94 96 98 100 102
حیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوت
حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت
92 90 88 86 84 82
91 89 87 85 83 81
خیابان زیتون 3
69 71 73 75 77 79
70 72 74 76 78 80
حیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوت
خیابان زیتون
حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت
68 66 64 62 60 58 56 54
67 65 63 61 59 57 55 53
خیابان زیتون 2
35 37 39 41 43 45 47 49 51
36 38 40 42 44 46 48 50 52
حیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوتحیاط خلوت
حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت
34 32 30 28 26 24 22 20 18 16
33 31 29 27 25 23 21 19 17 15
خیابان زیتون 1
1 3 5 7 9 11 13
2 4 6 8 10 12 14
حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت حیاط خلوت